Tehnično in fizično varovanje ter mehanska zaščita

Družbena odgovornost

Spoštovanje in odgovorno ravnanje tlakujeta poslovno pot odličnosti

Verjamemo, da uspešnost poslovne poti med drugim sooblikujejo celostna klima v podjetju, vrednote in ravnanja, zato dosledno spoštujemo temeljna načela družbene odgovornosti:

  • pošteno in enakopravno obravnavanje zaposlenih,
  • etično poslovanje,
  • spoštovanje temeljnih človekovih pravic,
  • odgovorno ravnanje z okoljem,
  • pošten odnos do ožje lokalne skupnosti in širšega družbenega okolja.

Prizadevamo si, da je naše poslovanje usmerjeno v zagotavljanje zanesljivega delovnega okolja za naše zaposlene, transparentnega sodelovanja s poslovnimi partnerji ter brezhibnih storitev in profesionalnega odnosa do naših naročnikov.