Tehnično in fizično varovanje ter mehanska zaščita

Fizično varovanje

25-letna tradicija na področju fizičnega in tehničnega varovanja ter celostnih rešitev

Fizično varovanje obsega različne varnostne naloge, od varovanja parkirišč, gradbišč, podjetij, do izvajanja obhodov varovanih območij ter najbolj zahtevnih varnostno-receptorskih storitev. Obliko in način fizičnega varovanja popolnoma prilagodimo željam in potrebam naročnika.

Profesionalen pristop in visoka efektivnost

Naš pristop k varovanju je celosten, zato naši projekti temeljijo na izdelavi varnostne ocene in analize tveganja. Tako smo s skrbnim načrtovanjem in strokovnim pristopom kos še tako zapletenim situacijam na varovanih območjih. Osnovni namen vseh oblik varovanja premoženja je preprečevanje škodnih dogodkov na varovanih objektih in območjih, zato premoženje varujemo pred poškodovanjem, odtujitvijo ali uničenjem.