Tehnično in fizično varovanje ter mehanska zaščita

Kontrola pristopa

Daljnosežen učinek vrhunske tehnologije in dodelanega pristopa

S pojmom kontrola pristopa oz. pristopna kontrola označujemo skupek strojne in programske opreme, s pomočjo katere posameznikom ali skupinam ljudi dovolimo ali onemogočimo dostop do določenih objektov, vstop v določene prostore ali izhod iz njih. Na osnovi varnostne politike in naročnika lahko dostop dovolimo ali onemogočimo trajno ali le v določenih časovnih intervalih.

Nadzor dostopa v prostore podjetja, trgovine, pisarne, poslovne stavbe, banke, letališča itd. je dandanes nuja, saj našim naročnikom pomaga zagotoviti varnost njihovega premoženja in zaposlenih, predvsem pa učinkovito varovanje poslovnih informacij.

Strojna oprema fizično preprečuje ali omejuje možnost dostopa ali vstopa, programska oprema pa skupaj s potrebno računalniško in komunikacijsko opremo tvori možgane sistema ter določa pravice in omejitve za posameznike ali skupine uporabnikov.

Sistem pristopne kontrole je že v osnovi zasnovan tako, da s poškodovanjem čitalnika ni mogoče odpreti vrat, saj je krmilna enota, ki vsebuje krmilno logiko in lokalno podatkovno bazo uporabnikov kartic (pristopni kontroler), ločena in vgrajena na varni strani vrat.