Tehnično in fizično varovanje ter mehanska zaščita

Navodila za panik sisteme

Določanje smeri odpiranja vrat

Smer odpiranja se določa glede na prostor, kjer se bo posamezen podboj z vrati vgradil.


Panik funcija ''B''

 • Izvedba: znotraj kljuka ali potisna panik palica / zunaj kljuka
 • Uporaba: za vrata, ki morajo onemogočati vhod v prostor iz zunanje strani (vhod samo z uporabo ključa ali čitalca) in morajo hkrati omogočati nemoten izhod iz prostora.
 • Odpiranje zunaj: Če so vrata odklenjena s pritiskom na kljuko, če so vrata zaklenjena z vrtenjem ključa cilindričnega vložka.
 • Odpiranje znotraj: S pritiskom na kljuko ali potisno panik palico ne glede ali so vrata zaklenjena ali odklenjena - panik izvedba.
 • Po odpiranju iz notranje strani se zaklepni mehanizem odklene, vendar kljuka na zunanji strani aktivna in ni možen vstop v objekt. Zunanjo kljuko aktiviramo s ključem.
 • Notranje panik ključavnice: GBS 83, GBS 92, GBS 93, GBS 96, GBS 97.
 • Panik mehanizmi: EPN 900 III, EPN 900 IV, EPN 950, EPN 2000 II.

Panik funcija ''D''

 • Izvedba: znotraj kljuka ali potisna panik palica / zunaj kljuka
 • Uporaba: za vrata, ki morajo onemogočati vhod v prostor iz zunanje strani (vhod samo z uporabo ključa) in morajo hkrati omogočati nemoten izhod iz prostora.
 • Odpiranje zunaj: Če so vrata odklenjena s pritiskom na kljuko, če so vrata zaklenjena z vrtenjem ključa cilindričnega vložka in pritiskom na kljuko.
 • Odpiranje znotraj: S pritiskom na kljuko ali potisno panik palico ne glede ali so vrata zaklenjena ali odklenjena - panik izvedba.
 • Zunanja kljuka po odpiranju iz notranje strani je aktivna.
 • Notranje panik ključavnice: GBS 82, GBS 92, GBS 93, GBS 96, GBS 97.
 • Panik mehanizmi: EPN 900 III, EPN 900 IV, EPN 950, EPN 2000 II.

Panik funcija ''E''

 • Izvedba: znotraj kljuka ali potisna palica / zunaj gumb (bunka)
 • Uporaba: za vrata ki občasno morajo omogočati nemoten prehod ven in noter.
 • Odpiranje zunaj: Z vrtenjem ključa cilindričnega vložka ali s pristopno kontrolo.
 • Odpiranje znotraj: S pritiskom na kljuko ali potisno panik palico ne glede ali so vrata zaklenjena ali odklenjena - panik izvedba.
 • Po odpiranju iz notranje strani se zaklepni mehanizem odklene, vendar zaradi bunke na zunanji strani ni možen vstop v objekt.
 • Notranje panik ključavnice: GBS 82, GBS 92, GBS 93, GBS 96, GBS 97.
 • Panik mehanizmi: EPN 900 III, EPN 900 IV, EPN 950, EPN 2000 II.

Panik vrata po standardu SIST EN 179

Namenjena so za stavbe v katerih ne poteka javno dostopno gibanje ljudi, ki bi poznali funkcijo zasilnih izhodov. Zaklepni mehanizem vrat je sestavljen iz ključavnice in kljuke in mora zagotoviti, da se v primeru nevarne situacije vrata lahko prosto odpre le z enkratnim pritiskom na ročico, ne glede na dejstvo ali so vrata ob tem zaklenjena s ključem ali pa zaprta.

Zaklepni mehanizem zasilnega izhoda mora omogočiti odpiranje vrat z enkratnim pritiskom na kljuko z notranje strani v eni sekundi


Panik vrata po standardu SIST EN 1125

Kot določa standard jih je potrebno uporabiti povsod tam, kjer potekajo javno dostopna večja gibanja ljudi (publike) in kjer lahko v primerih panike pride do nejasnosti v zvezi s prostorskimi danostmi teh objektov. Uporabljajo se tako npr. v prostorih za prireditve, v gledališčih, kinodvoranah, nakupovalnih centrih, tovarnah, diskotekah, šolskih prostorih, vrtcih in bolnišnicah.

Zaklepni mehanizem za izhode ob paniki mora biti v skladu s konstrukcijskimi zahtevami izdelan tako, da se krilo vrat lahko nemudoma odpre takoj, ko se izvrši pritisk na katerikoli del vodoravnega potisnega droga, nameščenega na notranji strani krila, v smeri umika ob paniki. Pri tem morajo biti sile, potrebne za delovanje zaklepnega mehanizma take, da tega hitro in brez težav sprožijo otroci ali ljudje z gibalnimi omejitvami.