Tehnično in fizično varovanje ter mehanska zaščita

Protipožarni sistemi tehničnega varovanja

Elegantna in ugodna preprečitev ogromne potencialne škode

Sisteme za avtomatsko javljanje požara uporabljamo za zgodnje odkrivanje požara na varovanem območju.
Protipožarno varovanje je kombinacija tehničnega in fizičnega varovanja. Pri tehničnem varovanju gre za protipožarni sistem s prenosom signala v varnostno-nadzorni center, požarna intervencija pa je oblika fizičnega varovanja, ki se v primeru prejetega požarnega alarma izvede neposredno na objektu.

Protipožarno varovanje obsega:

  1. preventivne obhode objektov;
  2. reverjanje stanja na objektu po prejetem obvestilu o dogodku in gašenje oz. ustrezno ukrepanje ob požaru;
  3. obveščanje gasilske enote in centra za obveščanje.