Tehnično in fizično varovanje ter mehanska zaščita

Varnostno-nadzorni center, intervencija

Varnostno nadzorni center je ključni elementi v sistemu spremljanja vseh varnostnih sistemov, ki jih vgrajujemo našim naročnikom. Zaposlujemo izkušene operaterje, ki so na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. Ob prejemu alarmnega signala operaterji obvestijo mobilne ekipe na terenu, naročnike storitev, policijo, gasilce, reševalce in druge …

Strokovno izvedene intervencije

Varnostniki pri obhodnem varovanju opravijo podroben pregled območja in objekta, pri čemer so pozorni na dogodke in pojave, ki bi lahko bili vzrok za škodo na premoženju (stanje vitalnih delov objekta in naprav, prisotnost tujih oseb, vozil, pretrgane ograje, poškodovana vrata, stekla, fasade, luči, izliv vode, včasih tudi odklenjena vrata zaradi premajhne skrbnosti zaposlenih). Obhodni varnostnik ugotovitve sporoči v varnostno-nadzorni center, ta pa obvesti lastnika ali njegove kontaktne osebe.

Vsi obhodi so registrirani z elektronskim registratorjem obhodov, ki omogoča kronološki izpis opravljenih obhodov. Vsi zaposleni imajo končano najmanj V. stopnjo izobrazbe ter pasivno ali aktivno obvlada vsaj en tuji jezik, kar jim omogoča nemoteno verbalno komunikacijo z različnim jezikovnimi skupinami.

5 ključnih prednosti, ki jih zagotavlja varnostno-nadzorni center

  • Omogočamo stalen nadzor protipožarnih in protivlomnih sistemov,
  • takojšen sprejem alarmnih signalov in določitev lokacije alarma 24/7,
  • v primeru izpada primarne komunikacije je omogočena dodatna varnostna linija preko GSM,
  • sistem omogoča povratno informacijo tudi v primeru izpada omrežja,
  • storitev zagotavlja občuten prihranek pri strojni opremi, inštalacijah in servisiranju.

Poročilo o dogodku za takojšnje ukrepanje

Po opravljenih aktivnostih v objektu se izpiše t. i. poročilo o dogodku, ki ga stranke prejmejo preko elektronske pošte ne glede na čas dogodka. Tako lahko že naslednji dan poskrbijo za odpravo pomanjkljivosti ter posledično zmanjšajo strošek nadaljnjih intervencij ali posredovanj v primeru alarmnega signala.